Orszak Świętego Mikołaja

O Świętym Mikołaju

Głównym bohaterem jest św. Mikołaj – święty Kościoła Katolickiego i Prawosławnego oraz postać historyczna.

Urodził się w Patarze, w Azji Mniejszej, około 270 roku. Był jedynym synem biskupem majętnych i bardzo pobożnych rodziców. Został wybrany Myry (obecna Turcja). Wiadomo, że już jako młody człowiek  był wrażliwy na potrzeby dzieci, słabszych, chorych i cierpiących oraz niesprawiedliwość. Ratował przed biedą, poniżeniem, śmiercią – na ten cel przeznaczył rodzinny majątek.  Często również okazywał ogromne miłosierdzie w stosunku do więźniów i dzięki jego wstawiennictwu u władz cesarskich wielu z nich odzyskało wolność.

Podczas panowania cesarza Dioklecjana (284-305 rok po Chrystusie), został uwięziony jako chrześcijanin i dopiero edykt mediolański cesarza Konstantyna, wydany w roku 313, przywrócił mu wolność. Uczestniczył w soborze nicejskim w roku 325, na którym została potępiona herezja ariańska i ustanowiona modlitwa „Credo”. Zmarł 6 grudnia około roku 350 i został pochowany w Mirze.

Kult św. Mikołaja przez wieki rozprzestrzeniał się na całym świecie. W Polsce był i jest  bardzo popularny, do dziś pod jego wezwaniem jest 327 kościołów, z głównym sanktuarium w Pierścu Cieszyńskim.  Święty Mikołaj z Miry czczony jest jako patron bezinteresownej dobroci, handlarzy, żeglarzy, kupców, pasterzy, więźniów a także pomyślnego zamążpójścia. Podobnie jak na całym świecie, tak i w Polsce rozpowszechnił się zwyczaj obdarowywania dzieci upominkami.