OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI 2019

„Święty Mikołaj w oczach dzieci”

V edycja ogólnopolskiego  konkursu literackiego dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych

ZASADY KONKURSU

 • Konkurs jest organizowany w ramach Orszaku św. Mikołaja i jest adresowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
 • Pracę konkursową w wersji komputerowej należy dostarczyć w 2 egzemplarzach. (objętość: maksymalnie 4 strony A4).
 • Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, telefon komórkowy i e-mail oraz dane dotyczące opiekuna, nazwę i adres szkoły (wzór w załączniku).
 • Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
 • Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
  • Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody i dyplomy ufundowane przez osoby i instytucje wspierające organizację przedsięwzięcia. I Nagroda wynosi 2500 PLN, II Nagroda – 1500 PLN, III Nagroda – 1000 PLN oraz inne cenne nagrody rzeczowe.
 • Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka i udostępnienie wizerunku. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia – w załączniku do Regulaminu)
 • Prace należy nadesłać w terminie do 30 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin (z dopiskiem: „Święty Mikołaj”).
 • Organizatorzy zaproszą telefonicznie oraz mailowo laureatów konkursu na galę finałową. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 7 grudnia 2019 (sobota) o godz. 18:00 w Sali Filharmonii Lubelskiej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie. Uroczystość uświetni koncert symfoniczny na chór i orkiestrę.
TEMATY PRAC KONKURSOWYCH
 1. Dlaczego Święty Mikołaj jest dobrym wychowawcą dzieci i młodzieży? – przedstaw i uzasadnij swoje stanowisko w formie rozprawki.
 2. Jaki jest największy duchowy dar, który może ofiarować Święty Mikołaj? – opowiadanie.
 3. „Współczesny Święty Mikołaj” – opowiadanie na podstawie przykładów  z najbliższego otoczenia.
 4. W jaki sposób Ty możesz zostać  Świętym Mikołajem – opowiadanie.
 5. „ Moja parafia ma różne oblicza”. Przed jakimi wyzwaniami staje współczesny kościół i w jaki sposób duchowni uczestniczą w życiu społeczności lokalnej – artykuł lub reportaż.

KONTAKT:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta Zgłoszenia

POBIERZ

Regulamin

POBIERZ

Oświadczenie

POBIERZ