OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHARYTATYWNY
ZBIÓRKI BILONU 2019

 

ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ

V edycja ogólnopolskiego konkursu charytatywnego dla uczniów placówek oświatowych

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Ile waży św. Mikołaj? (dalej „Konkurs”), organizowany w ramach Orszaku św. Mikołaja.
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025 (dalej „Organizator”), współorganizatorem konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Lublin, ul. Ks. M. Słowikowskiego 1, 20-124 Lublin.
 3. Celem konkursu są:
  1. Promocja postaci prawdziwego św. Mikołaja, biskupa Miry, jako patrona dzieci i młodzieży;
  2. Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka, poprzez organizację szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie wsparcia rówieśnikom, wychowankom Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
  3. Wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, która prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z terenu parafii św. Mikołaja w Lublinie. W szczególności wsparcie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i ośrodka młodzieżowego, które działają w budynkach starej plebani kościoła św. Mikołaja.
 4. Zbiórka bilonu rozpoczyna się 28 października i trwa do 2 grudnia 2019 r.
 5. Finał konkursu odbędzie się 8 grudnia 2019 roku podczas Orszaku św. Mikołaja w Lublinie – zebrany bilon posłuży do zważenia św. Mikołaja.
 6. Organizator prowadzi zbiórkę publiczną zgłoszoną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze: 2019/631/OR. Organizatorem zbiórki jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

II UCZESTNICY KONKURSU:

 1. W konkursie mogą brać udział grupy dzieci i młodzieży reprezentujące placówki oświatowe: (np. przedszkola, szkoły, bursy szkolne) zwane dalej jako „Grupa”.
 2. Na czele każdej Grupy stoi pełnoletni Lider – nauczyciel, opiekun, wychowawca (dalej „Lider”). Liderem nie może być pełnoletni uczeń.

III ZASADY I PRZBIEG KONKURSU:

 1. Konkurs polega na zebraniu bilonu o jak największej wadze (obliczonego według wzoru z 3§, pkt 2), w okresie trwania konkursu. Bilon będzie zbierany wśród uczniów, wychowanków, nauczycieli i pracowników.
 2. Zwycięzcą w konkursie jest ta Grupa, która zebrała monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka. Wyniki w konkursie będą ustalane na podstawie następującego wzoru: ILOŚĆ GROSZY = Zebrana kwota w złotówkach przeliczana jest na grosze (kwota z przekazu pocztowego lub z protokołu przekazania bilonu w przypadku osobistego przekazania bilonu do organizatora).
 3. Dodatkowo zostaną wręczone trzy nagrody specjalne dla grup, które zebrały największe kwoty (nominalnie – w zł). O kolejności decyduje wartość zebranej kwoty (grupa, która zebrała najwięcej - I nagroda; grupa druga w kolejności – II nagroda; grupa trzecia w kolejności – III nagroda)
 4. Dodatkowo zostaną wręczone trzy nagrody specjalne dla grup, które przeprowadziły zbiórkę w najciekawszy sposób (organizując np. wydarzenie: koncert, występ, konkurs, kiermasz itp.; przeprowadzając ciekawą lekcję, zajęcia lub organizując zbiórkę w inny oryginalny sposób). O przyznaniu nagród decyduje organizator.
 5. Bilon, który może zbierać Grupa biorąca udział w konkursie, to monety powszechnego obiegu bite w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał, wyemitowane przez Narodowy Bank Polski (monety o nominałach 1 gr., 2 gr., 5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł., 2 zł., 5 zł.).
 6. Grupa nie może zbierać bilonu wyemitowanego w innych krajach (np. monety Euro) lub bilonu, który nie funkcjonuje już w obrocie gotówkowym (stare polskie monety). Taki bilon nie może brać udziału w konkursie.
 7. Grupa zgłasza się do konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie ilewazymikolaj.pl. Zapisy do konkursu trwają do 15 listopada.
 8. Grupa, która wysłała wypełniony formularz zgłoszeniowy, otrzyma mailowo potwierdzenie przystąpienia do konkursu.
 9. Grupa zbiera bilon od 28 października 2019 roku.
 10. Grupa zobowiązana jest zebrany bilon posortować nominałami, przeliczyć i spakować według „Instrukcji sortowania, pakowania i przekazania bilonu na pocztę” (do pobrania na stronie www.ilewazymikolaj.pl). Tak przygotowany bilon Grupa wpłaca we wskazanym przy rejestracji do konkursu oddziale Poczty Polskiej do dnia 2 grudnia 2019 roku (jednak nie wcześniej niż przed 25 listopada 2019 roku). Aby dokonać wpłaty należy też wydrukować i uzupełnić blankiet zgodnie z wzorem wypełnienia blankietu – druku przelewu (do pobrania na stronie www.ilewazymikolaj.pl), który zawiera 3 odcinki. Odcinek nr 1, wypełniony w całości i poprawnie, naklejamy trwale na opakowanie z bilonem. Dane wprowadzone na odcinku nr 1 przepisujemy również na odcinki nr 2 i 3. Opakowanie (karton z bilonem) z naklejonym odcinkiem nr 1 oraz wypełnionymi odcinkami nr 2 i 3 przynosimy do wybranego (wskazanego w formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji do konkursu) urzędu Poczty Polskiej. Pracownik Poczty przyjmie bezpłatnie opakowanie (zabierze odcinek nr 2). Pokwituje przyjęcie opakowania na odcinku nr 3, który stanowi pokwitowanie dla wpłacającej osoby. Wpłacając bilon na poczcie grupa jest zwolniona z opłaty. Waga jednego opakowania z bilonem nie może przekroczyć 10 kg (jeżeli przekracza przygotowujemy kolejne opakowanie). Do wpłaty każdego opakowania należy przygotować 3 odcinki.
 11. Możliwe jest również przekazanie zebranego, posortowanego nominałami i przeliczonego bilonu bezpośrednio do siedziby organizatora konkursu (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin - od pon. do pt. w godz. 9.00-16.00) w terminie do 2 grudnia 2019 roku. W takim wypadku organizator wyda poświadczenie z informacją o WYNIKU (obliczonego według wzoru z 3§, pkt 2).
 12. Możliwe jest również przekazanie zebranego bilonu poprzez dokonanie wpłaty na rachunek (również w terminie do 2 grudnia 2019 roku). Dane do dokonania wpłaty:

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin

nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4600 9409 4341

podając w tytule: ILE WAZY SW MIKOLAJ 2019 „nazwa grupy”

(W nazwie zleceniodawcy proszę podać nazwę i adres placówki oświatowej).

 1. Po zakończeniu konkursu zostanie opublikowany ranking finałowy na stronie internetowej konkursu (www.ilewazymikolaj.pl). Informacja z wynikami konkursu (z rankingiem finałowym) zostanie również przesłana mailowo do wszystkich grup uczestniczących w konkursie.

IV NAGRODY:

 1. Nagrody w konkursie otrzyma/ją:
  1. Zwycięzca (I nagroda) – grupa, która zebrała monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka (obliczenia według wzoru z 3§, pkt 2);
  2. Grupa, która zajęła II miejsce (II nagroda) – grupa, która osiągnęła drugi, największy wynik (obliczenia według wzoru z 3§, pkt 2);
  3. Grupa, która zajęła III miejsce (III nagroda) – grupa, która osiągnęła trzeci, największy wynik (obliczenia według wzoru z 3§, pkt 2);
  4. Trzy grupy, które zebrały monety o największej wartości (najwyższa zebrana kwota – trzy najlepsze wyniki)
  5. Trzy grupy, które przeprowadziły zbiórkę w najciekawszy sposób (o przyznaniu nagród decyduje organizator).
 2. Nagrodami w konkursie są:
  1. Nagrody główne:
   1. I miejsce (szkoły, bursy, przedszkola) – VOUCHER na kwotę 2400 zł na produkty edukacyjne;
   2. II miejsce (szkoły, bursy, przedszkola) – VOUCHER na kwotę 800 zł na produkty edukacyjne;
 • III miejsce (szkoły, bursy, przedszkola) – VOUCHER na kwotę 650 zł na produkty edukacyjne;
 1. Nagrody specjalne:
  1. I nagroda specjalna dla grupy, która zebrała największą kwotę – VOUCHER na kwotę 800 zł na produkty edukacyjne;
  2. II nagroda specjalna dla grupy, która zebrała drugą największą kwotę – VOUCHER na kwotę 700 zł na produkty edukacyjne;
 • III nagroda specjalna dla grupy, która zebrała trzecią największą kwotę – VOUCHER na kwotę 600 zł na produkty edukacyjne.
 1. 3 nagrody specjalne dla grup, które przeprowadziły zbiórkę w najciekawszy sposób – 3 x VOUCHER na kwotę 350 zł na produkty edukacyjne;
 1. Każdy Lider grupy otrzyma także voucher o wartości 20 zł na produkt edukacyjny do wykorzystania w (www.sklep.cdw.edu.pl) lub na kurs on-line do wykorzystania na stronie (kursy.cdw.edu.pl).
 2. Każda uczestnicząca w konkursie grupa otrzyma kupon rabatowy w wysokości 30% na zakupy w sklepie internetowym Centrum Dobrego Wychowania na dowolnie wybrane produkty oraz na dowolnie wybrane kursy on-line.
 3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom wydany przez Organizatora.
 4. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

 

V ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD:

 1. Nagrody główne w konkursie będą przydzielane na podstawie rankingu finałowego (tj. 1 miejsce w rankingu finałowym – I nagroda; 2 miejsce w rankingu finałowym – II nagroda; 3 miejsce w rankingu finałowym – III).
 2. Ranking finałowy zostanie opublikowany 17 stycznia 2020 r.
 3. Nagrody specjalne w konkursie będą przyznawane na podstawie:
  1. wysokości kwoty zebranej przez grupy (nagrody otrzymają trzy grupy które zebrały największe kwoty bilonu);
  2. decyzji organizatora, który wskaże trzy nagrodzone grupy (nagroda za najciekawszy sposób na zbiórkę).
 4. Grupy, które wygrały vouchery (zwycięzcy) mogą wybrać kilka możliwych sposobów realizacji nagrody:
  1. wybierają nagrody ze sklepu internetowego: sklep.educarium.pl
  2. otrzymują równowartość nagrody w kartach upominkowych do wykorzystania na stronie empik.com
  3. voucher można również wykorzystać na produkty edukacyjne oferowane w sklepie sklep.cdw.edu.pl
  4. voucherem można również pokryć całość lub część kosztów warsztatów edukacyjnych oferowanych przez www.cdw.edu.pl
 5. Wartość wybranych nagród nie może przekroczyć kwoty na voucherze, który wygrał uczestnik. Po wyborze uczestnik informuje organizatora jaką nagrodę wybrał (mailowo lub telefonicznie). Następnie organizator przesyła wybraną nagrodę do uczestnika.
 6. Nagrody dla zwycięzców będą wysyłane pocztą polską (w przypadku nagród rzeczowych – za wysyłkę płaci organizator) i mailowo (w przypadku nagród w postaci elektronicznej).
 7. Dyplomy dla uczestników konkursu zostaną wysłane pocztą polską (do 20 grudnia 2019 r.).

VI OBOWIĄZKI GRUP:

 1. Grupa jest zobowiązana przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Grupy z udziału w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Grupę działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

VII REKLAMACJE:

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w siedzibie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin lub pod numerem telefonu 512 440 046 (opłata wg cennika operatora) a także na adres: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin z dopiskiem Konkurs „Ile waży św. Mikołaj” lub elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko osoby składającej reklamację, nazwę Grupy, jak również opis i powód reklamacji oraz adres korespondencyjny lub mailowy do kontaktu.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozstrzygnięciu osobę składającą reklamację pisemnie na adres korespondencyjny w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.ilewazymikolaj.pl oraz w siedzibie Organizatora w Lublinie, przy ul. Jezuickiej 4/9.
 2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.