Strona Główna

Witamy na oficjalnej stronie Orszaku Świętego Mikołaja!

05 Grudnia 2021

O godzinie 14:00

 Rynek Główny Starego Miasta Lublina


Do wydarzenia pozostało:

O Świętym Mikołaju

Głównym bohaterem jest św. Mikołaj – święty Kościoła Katolickiego i Prawosławnego oraz postać historyczna. Urodził się w Patarze, w Azji Mniejszej, około 270 roku.

O Orszaku Świętego MIkołaja

Po raz ósmy w historii Lublina w dniu 05 grudnia 2021 r. w niedzielę odbędzie się Orszak Świętego Mikołaja, który przejdzie ulicami miasta. Lubelski orszak ma być świętem radości, do którego zostali zaproszeni uczniowie z okolicznych szkół, parafianie oraz mieszkańcy Lublina.

Progam OŚM

Występy zespołów dziecięcych: dziecięcy zespół tańca ludowego, baletowy zespół dziecięcy, dziecięcy zespół tańca towarzyskiego oraz gwiazdy polskiej sceny…

Organizator Główny

Orszak Świętego Mikołaja jest finansowany ze środków Miasta Lublin oraz Województwa Lubelskiego

Patronat Honorowy

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Dlaczego warto promować Orszak Świętego Mikołaja?


1 Orszak Świętego Mikołaja w Lublinie jest jedynym tego typu wydarzeniem na świecie.

2 Orszak ma za zadanie zmienić i odkomercjalizować postać Św. Mikołaja i pokazać go jako biskupa, wychowawcę i znakomitego pedagoga, patrona dzieci i młodzieży.

3 Chce pokazać dzieciom i młodzieży prawdziwą sylwetkę świętego jako historyczną konkretną osobę, żyjącą w konkretnych warunkach czasu.

4 W trosce o przyszłość młodego pokolenia, chce na przykładzie Świętego Mikołaja zbudować sanktuarium dobrego wychowania.

5 Pogłębia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o życiu i działalności Św. Mikołaja – biskupa Myry.

6 Odwołuje się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.

7 Buduje w umysłach dzieci i młodzieży pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

8 Kształtuje postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

9 Przybliżając postać Świętego Mikołaja, Orszak rozwija wrażliwość dzieci na różne potrzeby drugiego człowieka, wychowuje do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy, w tym działalności charytatywnej. 

10 Wspiera utalentowane dzieci i młodzież, które biorą udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym, a także pomaga w rozwijaniu swoich zdolności.

11 Wspiera i pomaga dzieciom chorym, przebywającym w lubelskich szpitalach, dzieciom niepełnosprawnym i niewidomym.