Strona Główna

Witamy na oficjalnej stronie Orszaku Świętego Mikołaja!

4-6 Grudnia 2022

O godzinie 14:00

 Rynek Główny Miasta Lublina


Drodzy Przyjaciele!

Boże Narodzenie jest po to, by zachwycić się tym jak mały i pokorny potrafi być Pan Bóg, aby człowiek stał się wielki. 

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas darowany jakby wyjęty z pandemicznego zamętu, strachu i lęku, to czas jakby wyjęty z naszej zagonionej, zapracowanej codzienności. Zwalniamy tempo życia, spotykamy bliskich, kochanych ludzi. Niektórzy z nas częściej niż w ciągu roku odwiedzają kościoły, czytają przy wigilijnym stole Biblię, uczestniczą w pasterce. Słowem – stajemy się częścią świata lepszego, mądrzejszego i piękniejszego. Warto się zastanowić co czyni ten czas tak niespotykanym. Może to, że Bóg staje się bliski, a Jego bliskość to miłość. 

Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla Was źródłem radości i nieustającej nadziei, niech Dzieciątko Jezus przemienia nasze codzienne życie, skraca dystans do Boga, Jego świętego Kościoła
i drugiego człowieka. Odnajdźmy w te święte dni dziecięcą radość z bycia blisko Nowonarodzonego
i kochanych ludzi. Odłóżmy na bok waśnie, wzajemne żale i pretensje, radujmy się, że Pan został nam dany.

Wraz z modlitwą w imieniu duszpasterzy,


O Świętym Mikołaju

Głównym bohaterem jest św. Mikołaj – święty Kościoła Katolickiego i Prawosławnego oraz postać historyczna. Urodził się w Patarze, w Azji Mniejszej, około 270 roku.

O Orszaku Świętego MIkołaja

Po raz ósmy w historii Lublina w dniu 05 grudnia 2021 r. w niedzielę odbędzie się Orszak Świętego Mikołaja, który przejdzie ulicami miasta. Lubelski orszak ma być świętem radości, do którego zostali zaproszeni uczniowie z okolicznych szkół, parafianie oraz mieszkańcy Lublina.

Progam OŚM

Występy zespołów dziecięcych: dziecięcy zespół tańca ludowego, baletowy zespół dziecięcy, dziecięcy zespół tańca towarzyskiego oraz gwiazdy polskiej sceny…

Organizator Główny

PROJEKT ZREALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU MIASTA LUBLIN
PROJEKT ZREALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Patronat Honorowy

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Patronat Medialny

Dlaczego warto promować Orszak Świętego Mikołaja?


1 Orszak Świętego Mikołaja w Lublinie jest jedynym tego typu wydarzeniem na świecie.

2 Orszak ma za zadanie zmienić i odkomercjalizować postać Św. Mikołaja i pokazać go jako biskupa, wychowawcę i znakomitego pedagoga, patrona dzieci i młodzieży.

3 Chce pokazać dzieciom i młodzieży prawdziwą sylwetkę świętego jako historyczną konkretną osobę, żyjącą w konkretnych warunkach czasu.

4 W trosce o przyszłość młodego pokolenia, chce na przykładzie Świętego Mikołaja zbudować sanktuarium dobrego wychowania.

5 Pogłębia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o życiu i działalności Św. Mikołaja – biskupa Myry.

6 Odwołuje się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.

7 Buduje w umysłach dzieci i młodzieży pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

8 Kształtuje postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

9 Przybliżając postać Świętego Mikołaja, Orszak rozwija wrażliwość dzieci na różne potrzeby drugiego człowieka, wychowuje do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy, w tym działalności charytatywnej. 

10 Wspiera utalentowane dzieci i młodzież, które biorą udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym, a także pomaga w rozwijaniu swoich zdolności.

11 Wspiera i pomaga dzieciom chorym, przebywającym w lubelskich szpitalach, dzieciom niepełnosprawnym i niewidomym.