„Aby podobać się Bogu i ludziom” – Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży

ROK 2018 – ROKIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI
IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych

ZASADY KONKURSU

 • Konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych.
 • Prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii wiekowej: uczniowie klas siódmych i ósmych oraz oddziałów gimnazjalnych.
 • Każdy uczestnik przygotowuje pracę na jeden temat wybrany spośród podanych propozycji tematów.
 • Pracę konkursową w wersji komputerowej należy dostarczyć w 2 egzemplarzach. (objętość: maksymalnie 4 strony A4).
 • Prace należy nadesłać w terminie do 15 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 19, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 6 (z dopiskiem: „Święty Mikołaj”). Uwaga: Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
 • Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
  • tytuł pracy
  • imię i nazwisko
  • wiek
  • telefon komórkowy
  • adres e-mail
  • dane dotyczące opiekuna
  • nazwa i adres szkoły (wzór w załączniku)
 • Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka i udostępnienie wizerunku. (Wzór oświadczenia – w załączniku do Regulaminu)

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

 • I Nagroda – 2500 PLN
 • II Nagroda – 1500 PLN
 • III Nagroda – 1000 PLN
 • inne nagrody rzeczowe

(Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną).

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 8 grudnia o godz. 1800 w Sali Filharmonii Lubelskiej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.

Uroczystość uświetni koncert symfoniczny musical o Świętym Mikołaju w wykonaniu zespołu międzynarodowej sławy Scholares Minores Pro Musica Antiqua i młodzieżowego teatru Panopticum.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w regulaminie (do pobrania poniżej). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy też do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH     

Propozycje tematów dla uczniów – do wyboru:

 • Dla Boga i ojczyzny – pamiętnik osoby zaangażowanej w życie społeczności lokalnej.
 • „Ad maiora natus sum” – „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony” – rozwiń słowa św. Stanisława Kostki, pokazując możliwe drogi do świętości dla współczesnej młodzieży.
 • Wierność powołaniu – reportaż, wywiad lub inna forma publicystyczna.
 • „Kostka” znaczy „więcej” – rozwiń te słowa w dowolnej formie, odwołując się do życiorysów św. Mikołaja i św. Stanisława Kostki oraz własnych przemyśleń.
 • „Współczesny świat potrzebuje sensu, współczesny świat potrzebuje świętych” – rozwiń te słowa w dowolnej formie , odwołując się do idei św. Mikołaja i św. Stanisława Kostki oraz własnych przemyśleń.
 • Moja parafia ma różne oblicza. Odwołując się do konkretnych przykładów, napisz, przed jakimi wyzwaniami staje współczesny Kościół i w jaki sposób duchowni uczestniczą w życiu społeczności lokalnej – artykuł , esej.

KONTAKT:

Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie,

tel. 81 7478943,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta Zgłoszenia

POBIERZ

Regulamin

POBIERZ

Oświadczenie

POBIERZ